De toekomst van vleesvee – een debat over de keizersnede: voor of tegen?

Op donderdag 17 oktober vond de lezing over de toekomst van het Belgisch Witblauwe ras plaats. Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, kwam ons wat feiten en weetjes meegeven over onze nationale trots. Hij liet blijken dat hij voorstander was en gelooft in het ras. Na de interessante lezing, kon iedereen in de zaal zijn vragen/ meningen/ stellingen naar voren brengen. Het werd nog een interessante avond, die bij sommigen nog meer vragen naar boven bracht. Dit is misschien interessant voor een verdere uiteenzetting?! We waren zeer enthousiast over het aantal aanwezigen en de verschillende groepen die we bereikt hebben. Er waren niet alleen studenten diergeneeskunde en proffen aanwezig, ook veehouders en studenten uit andere richtingen lieten hun mening horen. Bedankt allemaal en tot de volgende keer!