Lezing Iris kolkman

Op 27 oktober mochten wij Iris Kolkman verwelkomen op onze faculteit! Een oude bekende van sommigen. Iris is in 2004 afgestudeerd aan Ugent als dierenarts waarna ze is blijven werken als rundveedierenarts aan de faculteit. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van natuurlijke kalving in Belgisch Witblauw en de problematiek rondom keizersnedes in dit ras, waarin ze gepromoveerd is.

Momenteel is ze werkzaam als rundvee dierenarts in het noorden van Nederland. Speciaal voor alle diergeneeskunde studenten en het personeel van Ugent is zij naar Merelbeke gekomen om een lezing te geven over de mogelijkheden van natuurlijke kalving bij Belgische Witblauw en de problematiek rondom keizersedes in dit ras. Er was veel interesse voor de lezing en wij mochten zelfs een groep studenten van de Landbouw hogeschool uit… verwelkomen. Auditorium Maximum zat helemaal vol, wat betekend dat er ruim 300 studenten aanwezig waren. Een goed begin voor een eerste lezing! Iris gaf eerst een algemene uitleg over de basis principes van een goede keizersnede. Erg leerzaam voor de studenten die al wat verder in hun studie zijn, waren de tips die zei gaf over haar manier van werken, aangezien Iris hier ontzettend veel ervaring in heeft. Na een korte pauze is ze begonnen aan het tweede deel van haar lezing die over haar eigen onderzoek ging. Wat voor informatie kan er gehaald worden uit de maten van de bekken hoogte en breedte van een drachtige koe? Is hieraan af te leiden dan een keizersnede dan toch niet noodzakelijk? Zeker met oog op de ethische vraag wat de efficiëntie van een ras is waarbij bijna alleen keizersnede mogelijk is. Stof tot nadenken! Al met al een leerzame avond.